0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Zemin Etüdü

Jeolojik Jeoteknik Etüt ile Güvenli Gelecek: İmar Planına Esas Çözümler Modern kentleşme süreçlerinde, yapılaşmanın planlanması ve geliştirilmesi sad...

Şebeke Hattında Su Kaçak Tespiti

SU KAÇAK TESPİTİ Su, gezegenimizdeki en kritik yaşam kaynağıdır; tarımda, imalatta, elektrik üretiminde ve insanlığın sağlıklı kalmasında çok önemli ...

Altyapı Tespit ve Haritalandırma

ALTYAPI TESPİT VE HARİTALANDIRMA Yerleşim yerlerinde insan nüfusu giderek artarken buna paralel olarak insan ihtiyaçlarındaki çeşitlilikte artmakta...

Jeoradar (GPR) Ölçümleri

Jeoradar ya da Yeraltı  Radarı yöntemi, bir verici anten ile yeraltına belirli frekans aralığında radyo dalgalarını göndererek çalışır. Bu dalgalar me...

Jeofizik Etüt

(MASW) ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ YÖNTEMİ             Yeraltı tabakalarının fiziksel özellikleri (örneğin; makaslama modülü, sıkışmazlık öodü...

Karotlu Sondaj

KAROTLU MADEN SONDAJLARI   Karot alıcı özel gereçler kullanılarak yapılan sondaj işlemine karotlu sondaj ilerleme sırasında alınan örneğe de karot ö...

Yeraltı Suyu Arama

 Arazide yeraltı suyu aramak, bir dizi jeolojik ve jeofizik çalışma yapmayı gerektirir. Su kuyusu açılmak istenen arazide eğer yerüstünde görünebilen ...

Kuyu Ruhsatı

 1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgil...

Su Sondajı

Derinlerde yer alan ve içinde su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak, sondaj yöntemi ile kuyu açtırmak yoluyla mümkün olmaktadır. ...

Zemin Etüt

Ülkemizde 17 Ağustos depremi sonunda önemi anlaşılan zemin etüt çalışmaları firmamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun ola...

Zemin İyileştirme

Firmamızın faaliyet gösterdiği zemin iyileştirme yöntemleri; 1-Taş Kolon 2-Deep Soil Mixing (DSM) / Derin Zemin Karıştırma 3-Jet Grouting   1-Taş...

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım