0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

Ülkemizde 17 Ağustos depremi sonunda önemi anlaşılan zemin etüt çalışmaları firmamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun olarak yapılmaktadır. Belediye sınırları içerisinde yer alan her türlü binanın İskan belgesini alabilmesi için mutlaka o yapıya ait zemin etüt raporunun bulunması gerekmektedir.

 

    Zemin etüt çalışması öncesinde iş programı hazırlanmaktadır. İnceleme alanı yakınında daha önce yapılan çalışmalar ve yapılan zemin etüt sondajları incelenerek sahanın jeolojik - jeofizik ve jeoteknik özellikleri hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Daha sonra sondaj programı yapılarak arazide zemin sondaj çalışmaları yapılmakadır. Sondaj çalışmaları esnasında dolgu kalınlığı, yeraltı suyu seviyesi, zemin profili vb. özellikler belirlenmektedir. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında (kum-kil-silt-çakıl) SPT (Standart Penetration Test) deneyleri yapılmakta ve zeminde shelby tüpü ile UD (Örselenmemiş Numune) alınmaktadır. Alınan örselenmemiş numuneler yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde parafinlenerek hemen laboratuvara gönderilmektedir.

   Sondaj çalışması sonrasında sahaya gelen jeofizik mühendisleri sondaj verilerini de göz önüne alarak uygun sismik yöntemini (kırılma-yansıma-remi) ve uygun profilleri belirleyerek sismik çalışmaları yapmaktadır. Sismik çalışma ile sismik hızlar (Vp-Vs) ve zemine ait jeoteknik parametreler, zemin hakim periyodu (To) belirlenmektedir.

 

     Sondajlardan alınan örselenmemiş zemin numuneleri üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgeli laboratuvarda;

- Üç Eksenli Basınç Dayanımı

- Elek Analizi

- Atterberg Limitleri

- Konsolidasyon

- Su muhtevası

- Birim Hacim Ağırlığın belirlenmesi

ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

 

     Sondaj, jeofizik ve laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak, zemin parametreleri (taşıma gücü, yatak katsayısı(ks), zemin grubu ve yerel zemin sınıflaması), potansiyel sıvılaşma durumu, yeraltı suyu seviyesi, depremsellik, zemin hakim periyodu ve inşaatla ilgili önerileri içeren, yapıda kullanılacak temel sistemi ile ilgli önerileri ve temelde kullanılacak parametreleri içeren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı formatına uygun zemin etüt raporu hazırlanmaktadır.

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım