0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

ALTYAPI TESPİT VE HARİTALANDIRMA

 • Yerleşim yerlerinde insan nüfusu giderek artarken buna paralel olarak insan ihtiyaçlarındaki çeşitlilikte artmaktadır. İnsanların kaliteli ve hızlı hizmet talebi, huzurlu ve konforlu yaşam arzusu onların en doğal haklarıdır. Bunu sağlamak için birçok alanda yerel yönetimlere görevler düşmektedir. Bu görevlerden en önemlerinden birisi kuşkusuz Altyapı şebekelerinin sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Bir yerleşim bölgesinde altyapının sorunsuz çalışması en önemli konfor unsurlarındandır. 
 • Ülkemizde çoğu kent, altyapı şebekelerini projelendirip bir sistem altında toplayamamış, haliyle yeni projeler geliştirmekte problem yaşamışlardır. Yerel yönetimler, altyapı şebekelerinin projelendirilmesini ve uygulanmasını takiben bu şebekelerin yönetimini doğru metotlar kullanarak gerçekleştirmelidirler.
 • İşte bu noktada bilinmeyen altyapıların tespit ve projelendirilmesi, daha sonra yeni yapılacak uygulama projelerinde şebeke güzergahlarının belirlenerek kazılara yön verilmesi noktasında Altyapı Tespit Uzmanlarına çok büyük görevler düşmektedir.

(Ülkemizde ne yazık ki sektörel boşluktan faydalanarak ehil olmayan birçok şahıs ve firma Jeofizik Mühendisliği çalışma alanlarından olan Altyapı Tespit ve Sayısallaştırma alanında faaliyet göstermektedir.)

Altyapı Tespit ve Haritalamanın Amaçları Şunlardır:

 • Altyapı kazı çalışmalarında mevcut diğer altyapı hatlarına zarar vermeden çalışma ortamı sağlamak.
 • Yeraltında bulunan tüm altyapı hatlarının (kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları, elektrik hatları, telekomünikasyon hatları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
 • Altyapı ile ilişkili tüm yüzey unsurlarının (Aydınlatma direkleri, Elektrik Panoları, Rögar Kapakları vb.) coğrafi konum bilgilerini sayısal ortama aktarmak.
 • Altyapı bilgilerinin kişiye bağlılığından kurtarılıp mekânsal veritabanında kontrolünün sağlanabilmesi ve tek bir altyapı merkez mekanizmasında buluşmasını sağlamak.
 • Saha çalışmalarında yanlış yerlerin kazılmasını engelleyerek maliyetleri düşürmek ve iş gücünü daha verimli kullanılır hale getirmek.
 • Altyapı kazı çalışmaları esnasında zarar verilen hatlarda oluşan enerji kayıplarını önlemek.
 • Kurumlar arasında daha bilinçli, prosedürleri aksatmadan bir çalışma yapılmasını sağlamak.
 • Tüm analiz ve raporlamaların yapılmasını sağlamak.
 • Talep olması halinde tüm altyapı verilerinin ‘Artırılmış Gerçeklik Mobil Uygulaması’ ile görüntülenmesini sağlamak.

Altyapı Haritalama Çalışmalarında Tespit Edilen Alt Yapı Elemanları Şunlardır :

 • Elektrik Hatları
 • Aydınlatma Hatları
 • İçme Suyu Şebekesi
 • Sulama Hatları
 • Yağmursuyu Hatları
 • Kanalizasyon Hatları
 • Doğalgaz Şebekesi
 • Telefon Hatları
 • Fiber Optik Kablo Hatları
 • Yangın Suyu (Hidrant) Hatları
 • Gömülü Depolama Tankları
 • Kayıp Menhol, Rögar, Mazgal ve Baca Kapakları
 • Kayıp Vanalar

Altyapı Hatlarının Tespit ve Haritalandırılması konusunda uzmanız ve size tüm tespit edilebilir yeraltı hatlarının doğru ve ayrıntılı bir planını sunuyoruz.

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım