0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

Derinlerde yer alan ve içinde su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak, sondaj yöntemi ile kuyu açtırmak yoluyla mümkün olmaktadır.

 

SONDAJ YÖNTEMLERİ

 

- Rotari

- Darbeli

- Birleşik (Kombine)

​olmak üzere 3 farklı yöntem bulunmaktadır. En gelişmiş sondaj yöntemi darbeli ve rotary sistemin birlikte çalıştığı kombine sistemdir. Delinen jeolojik formasyonun litolojik özellikleri hangi yöntemi gerektiriyorsa o yöntem uygulanmakta ve bir kuyunun değişik derinlikteki kısımları farklı sondaj yöntemleri ile açılarak su kuyusu tamamlanmaktadır.

    Sondaj, kaya litolojilerde kompresör ile sağlanan basınçlı hava sirkülasyonu ile (hava ve köpükle sondaj), yumuşak litolojilerde çamur (bentonit) kullanılarak açılmaktadır.

     Arazinin durumuna ve jeolojik özelliklerine göre her iki sondaj yöntemininde birlikte kullanılarak sondaj yapılmasını gerektiren durumlar olabilmektedir. 

Yumuşak ve yıkılan zeminlerde sondaj çamur sirkülasyonu ile yapılır ve delme işleminden sonra kuyu teçhiz edilerek (kuyu kapalı ve filtreli PVC veya demir borular ile teçhiz edilir.), boru ile kuyu arası çakıllanır.

     Sondaj ve borulama işlemlerinin ardından kuyu yıkama ve geliştirme işlemleri yapılır. Kuyu ekonomik ömrünün uzun olması için iyi bir çakıllamadan sonra geliştirme işleminin de iyi yapılması gerekir. Su sondajı için teklif alırken ucuz olana değil, kaliteye önem verilmelidir. Ucuz sanarak başlattığınız bir su sondajı, size çok maliyetli hale gelebilir.

SONDAJ BİRİM FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR?

 

- Sondaj tekniğine (Darbeli sondaj veya Rotari sondaj),

- Kuyunun açılacağı formasyonun (zeminin ve kayanın) cinsine,

- Açılacak kuyunun çapına,

- Kuyunun derinliğine,

- Kuyuya indirilecek teçhiz (muhafaza) borularının cinsine (PVC veya demir), çapına ve et kalınlığına bağlı olarak değişmektedir.

 

DALGIÇ POMPA

 

     Pompa çapı, basma yüksekliği ve debi gibi bilgilere göre seçilerek alınan ve kuyu içinden yukarıya doğru su pompalayan dalgıç tulumba, galvanizli borular ve elektrik kablolarıyla kuyu tabanına yakın uygun bir yere (dinamik su seviyesi altında ve filtreli muhafaza borusunun karşısına gelmeyecek bir derinliğe) monte edilerek su temin edilmeye başlanabilir. Dalgıç pompa bakım gerektirmez ve kolay arıza yapmaz. Bu nedenle derin kuyularda sıklıkla kullanılır. Dalgıç pompaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Atık ve suların tahliyesi, drenaj ve kanalizasyon sularının taşınması, endüstriyel sıvıların taşınmasında tek kademeli pompalar kullanılmaktadır. Yeraltı kuyularında ise çok kademeli dalgıç pompalar kullanılmaktadır. Tamamen su altında çalışmalarından dolayı fazla ses üretmezler. Yüksek debili su basma konusunda oldukça başarılıdırlar. Derin kuyu pompaları ulaşımı zordur ve bilinçsiz kişilerin müdahale etmesi olanaksızdır. Çok derin kuyular için uygun olan dalgıç pompa kullanılması yüksek verim elde edilmesi demektir. Dalgıç pompalar tarım ve sulama işlerinde, evlerde, otellerde, endüstride, hayvancılıkta ve havuzlarda kullanılmaktadır. Dalgıç pompaların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Asla kuyunun dibine kadar indirilmemeli, kuyunun tam olarak temziliğinin yapılmış olmalı, mutlaka soğutma gömleği ile kullanılmalıdır. Dikkat gerektiren hususlar göz ardı edildiği zaman hem cihaz hem de tesis hasar görecektir. Kullanım sırasında sık karşılaşılan arızalar çıkış vanası kapalıdır, dönüş yönü terstir, kuyudaki su seviyesi düşüktür, basma borusu hasar görmüş ya da tıkanmıştır, pompa çok düşük devirde çalışıyor olabilir. Pompayı çıkararak kontrollerini yaptıktan sonra tekrar çalışmaya devam etmelisiniz.

KUYU BAKIMI

 

     Su sondajı yapılarak yeraltı suyu elde edildiği kuyuların, verimli biçimde işlevini yerine getirebilmesi için zaman zaman zaman kuyu bakımı yapılması gerekir. Suyun verimli ve sürekli elde edilmesi için kuyu bakımı şarttır ve bakım yapılmadığı takdirde verim düşmeye başlayacaktır. Sondaj kuyuları yapıları gereği temizlenmeye ihtiyaç duyarlar. Kil ve silt oranlarının yüksek olması gibi nedenlerle kuyu bakımı ve temizliği şarttır. Bakımı ve temizliği yapılmayan kuyunun pompasında zamanla aşınma meydana gelir ve kuyunun kapasitesi düşer. 

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım