0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

 1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgili Müdürlüğünden Kuyu Ruhsatı almak zorundadır. Aksi takdirde kaçak kuyu işletmekten suçlu konumuna düşecekler ve 2.000'den 7.000'TL ye kadar para cezasına çarptırılacaklardır. 

 

     Firmamız, tarla / bahçelerde sulama ve konut / sanayi yapılarında kullanma amacıyla açılacak su kuyuları için Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nden alınması zorunlu olan Arama ve Kullanma Ruhsatları'nın düzenlenmesi hizmetlerini vermektedir. Sondaj sahası firmamız mühendislerince incelenerek arazinin jeolojik-hidrojeolojik özellikleri belirlenmekte ve sahada su arama amaçlı rezistivite etüdü yapılmaktadır. Etüt sonucu akifer (su bulundurma) özelliği olan tabakalar su alınabilecek kırık ve çatlaklı derinlikler tespit edilmektedir. Bazı sondaj kuyularından hidrostatik basınç nedeniyle pompa olmadan su kendiliğinden fışkırmakta-çıkmaktadır. Bu tür kuyulara artezyen kuyular denmektedir.

 

    Sondaj öncesinde yapılacak su arama-hidrojeolojik çalışmalar sonucunda uygun sondaj noktası, sondaj derinliği belirlenmektedir. Çalışma alanı yakınında bulunan komşu kuyuların derinlikleri sondaj esnasında karşılaşılan problemler konusunda bilgi sahibi olunması yapılacak sondaj çalışması öncesinde önemlidir. Bütün bu ön çalışmalar neticesinde bir kuyu projesi oluşturulur.

 

    Sondaj yapılacak alan en az sondaj kamyonunun gireceği ve personelin çalışabileceği genişlikte olmalıdır. Plansız kentleşme ve yapılaşma nedeniyle sondaj noktasına makine ve ekipmanların çekilebilmesinde zorluklar yaşanmaktadır.

 

     Arama Ruhsatı: Arazinizde resmi bir kurumun izni ile belirtilen ihtiyacınıza yönelik olarak yeraltı suyu arayacağınızı ifade eden belgedir.

 

- Arama ruhsatı alınmadan arazide su sondajına başlamamak gereklidir, aksi takdirde açılan kuyu Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.

 

- Arama ruhsatının geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içerisinde su sondajı yapılmaması halinde DSİ'ye dilekçe verilerek 1 yıl daha ek süre alınabilir.  Su sondajı yapılmaması ve uzatma dilekçesi verilmemesi durumunda 1 yıl süre sonunda Arama ruhsatı hükümsüz sayılır.

 

     Kaçak Kuyu: Arama ruhsatı olmadan açılmış kuyulardır. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün görevlilerinin tespiti halinde kuyu DSİ tarafından kapatılır. Kapatma masrafları kuyu sahibinden alınır ve ayrıca yerel yönetimler tarafından kuyu sahibi 2.000'den 7.000'TL ye kadar cezaya çarptırılır. Bu nedenle varolan kaçak kuyu için DSİ tarafından kapatılmadan önce Kullanma ruhsatı düzenlenerek varolan kuyunun kapatılması önlenebilir ve böylece kapatma işlemlerinden doğan masraflardan da  kurtularak, kuyu sahibinin sadece yerel yönetimin kendisine keseceği cezayı ödeyerek daha az zarar etmesi sağlanabilir. 

 

     Kullanma Ruhsatı: Arazinizde resmi bir kurumun izni ile su kuyusundan temin edilen yeraltı suyunun kullanma haklarının elinizde olduğunu ifade eden belgedir.

 

- Arama ruhsatı çıkartılması ardından açılan su kuyusunun, kuyu açıldıktan sonra 1 ay içerisinde Kullanma Ruhsatının çıkartılması gerekmektedir. 1 ay içerisinde Kullanma ruhsatı başvurusu yapılmaması halinde kuyu, Kaçak Kuyu statüsüne girecektir.

 

- Kullanma ruhsatı hazırlanabilmesi için kuyudan temin edilen suyun kimyasal analiz raporuna gerek duyulmaktadır. Sulama veya kullanma suyu temini amacıyla açılan kuyudan alınacak yaklaşık 1,5-2 lt su isterse kuyu sahibi tarafından, isterse firmamız tarafından analiz yapmaya yetkili su kimya laboratuarına teslim edilerek ve analiz ücretinin bankaya yatırıldığına dair dekont gösterilerek gerekli rapor birkaç iş günü içerisinde temin edilebilir.

Paylaş

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım