0222 335 335 0 bilgi@makropor.com.tr

Jeofizik Etüt

(MASW) ÇOK KANALLI YÜZEY DALGASI ANALİZİ YÖNTEMİ             Yeraltı tabakalarının fiziksel özellikleri (örneğin; makaslama modülü, sıkışmazlık öodü...

Karotlu Sondaj

KAROTLU MADEN SONDAJLARI   Karot alıcı özel gereçler kullanılarak yapılan sondaj işlemine karotlu sondaj ilerleme sırasında alınan örneğe de karot ö...

Yeraltı Suyu Arama

 Arazide yeraltı suyu aramak, bir dizi jeolojik ve jeofizik çalışma yapmayı gerektirir. Su kuyusu açılmak istenen arazide eğer yerüstünde görünebilen ...

Kuyu Ruhsatı

 1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı "Yeraltı suları Hakkında Kanun" hükümlerine göre su kuyusu açtırmış olanlar, Devlet Su İşlerinin ilgil...

Su Sondajı

Derinlerde yer alan ve içinde su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak, sondaj yöntemi ile kuyu açtırmak yoluyla mümkün olmaktadır. ...

Zemin Etüt

Ülkemizde 17 Ağustos depremi sonunda önemi anlaşılan zemin etüt çalışmaları firmamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şartnamelerine uygun ola...

Zemin İyileştirme

Firmamızın faaliyet gösterdiği zemin iyileştirme yöntemleri; 1-Taş Kolon 2-Deep Soil Mixing (DSM) / Derin Zemin Karıştırma 3-Jet Grouting   1-Taş...

Tüm hakları saklıdır. © 2016
Eskişehir Web Tasarım